Premievrijstellingen, -kortingen en subsidies
Correcte afdracht belasting en sociale lasten
Uitvoering CAO
Werkkostenregeling

Benut u de kansen die de wet- en regelgeving u biedt? Check of u aanspraak kan maken op premievrijstellingen-, kortingen of subsidies!

De Fiscus is mogelijk uw grootste kostenpost! Betaalt u niet teveel belasting? Wat zijn de tips en tricks om uw belastingdruk te verlagen!

De CAO staat in de hiërachie, betreffende regelgeving van toepassing, boven de arbeisdreglement en arbeidsovereenkomst. Houdt u zich aan regels?

Werkgevers in Nederland laten bijna een half miljard van het werkkostenbudget onbenut. Weet u wat u onbelast kunt vergoeden of verstrekken aan uw werknemer?​