What's in a name?

Het MKB heeft ons inziens te lage verwachtingen van haar salarisadministratie

De functieomschrijving van een salarisadministrateur moet nu echt maar eens veranderen, de eerste stap bestaat uit het wijzigen van de benaming naar salarisadviseur. Ondernemers zouden namelijk naast een accurate salarisadministrateur, een proactieve adviseur met uitgebreide kennis van de branche en een breed scala van diensten moeten willen. Vanzelfsprekend tegen lage en transparante kosten. Hoge verwachtingen, en waarom niet!

Het maken van categorieën, van markten tot bedrijven en bedrijven tot afdelingen, schept orde in onze levens, maar leidt tevens tot het denken in hokjes. Een functieomschrijving, bijvoorbeeld, kan een van deze hokjes vormen. Iedereen weet dat een salarisadministrateur bruto-netto berekeningen doet, controle van de salarisstroken uitvoert en mutaties verwerkt - dit, en niets meer of minder. Toch?

Een salarisadministrateur doet op zijn minst het bovenstaande, maar zou veel meer kunnen doen. Omdat het een onmogelijke opgave is om ons denken in categorieën te veranderen, wijzigt Salaris Onder Meer bij dezen de benaming van de functie salarisadministrateur in salarisadviseur. Dit alles heeft te maken met de nieuwe manier van zaken doen en het verhogen van de verwachtingen van het MKB.

Tegenwoordig doet men niet meer iets vóór iemand, maar met iemand. De functieomschrijving van een salarisadviseur moet er daarom als volgt uitzien:

  • Pro-actief adviseren over de wet- en regelgeving, zodat ondernemers kansen kunnen benutten.

  • Het beperken van financieel risico, door (onder meer) een feilloze koppeling met de boekhouding en met personeelszaken.

  • Het verlagen van de administratieve last, door digitalisering en goede communicatie.

  • De personeelszaken en hoofdpijn dossiers voorkomen door tijdig te informeren en adviseren.

Het managen van verwachtingen vormt ons inziens een belangrijk onderdeel van dienstverlening, zeg wat je doet en doe wat je zegt. Deze nieuwe functieomschrijving leidt naar hoge maar zeer terechte verwachtingen. Dus, voor alle duidelijkheid, SOM heeft geen salarisadministrateurs in dienst, maar salarisadviseurs - zo weet u wat u kan en mag verwachten.

#Salarisadministratie #Salarisadministratiescan #MKB

Featured Posts
Recent Posts