Het verschil tussen wetgeving en goed werkgeverschap

In veel organisaties wordt wet- en regelgeving gezien als last, iets waar je aan moet voldoen. Dit als zodanig ervaren betekent automatisch dat men er ook zo naar handelt. Niets menselijks is organisaties vreemd; moeten voldoen betekent dan ook heel zuinig omgaan met regelgeving en niet verder kijken dan de verplichtingen hiervan.

male uit WVP halen dan zet je een frame neer waarbinnen contacten met zieke werknemers vaker voorkomen dan WVP voorschrijft. Op die manier blijft de werkgever bij werknemer betrokken en blijft diezelfde werknemer betrokken bij de organisatie en is de kans op snelle terugkeer in het arbeidsproces vele malen groter. Daarnaast beperkt een gedegen reïntegratie ook financiële risico’s voor de werkgever die ook als de werknemer uiteindelijk ziek uit dienst gaat nog een aantal jaren op de onderneming drukken.

De salarisadministratie die SOM haar klanten biedt, richt zich dus niet uitsluitend op een juiste loonstrook en een goede verantwoording aan de belastingdienst en het pensioenfonds. Juist in het goed toepassen van “extra” wet- en regelgeving leveren wij toegevoegde waarde aan organisaties en diens medewerkers.

#Wetgeving #regelgeving #werkgeverschap #salarisadministratie #salarisadministratiescan

Featured Posts
Recent Posts