Het waarom van SOM: meer voor minder

Salarisadministratie voor het MKB wordt beschouwd als “iets” dat moet gebeuren. Een maandelijks terugkerend ritueel waarbij de gemiddelde MKB’er geen enkele toegevoegde waarde ervaart van het administreren van salarissen. Een aan de accountant, boekhouder of administratiekantoor uitbesteed proces waarbij de terechte gedachte is: “die doen het wel goed”.

Tot 10 jaar geleden strekte mijn ervaring met betrekking tot salarisadministratie zich uit tot het grootbedrijf. Ooit begonnen als junior salarisadministrateur en al snel de passie ontdekt voor het vak. Velen beschouwen deze passie als een kleine afwijking en ik voelde me op feestjes vaak hetzelfde als de belastingambtenaar; je zegt liever niet wat je doet voor werk.

Uiteindelijk kwam ik in de rol van consultant vaak over de vloer bij diverse klanten die allemaal te kwalificeren waren als grote klant met honderden en soms wel duizenden medewerkers. Vanwege de grootte van deze bedrijven bestaat daar de luxe om toegevoegde waarde te halen uit de salarisadministratie. Deze klanten maken gebruik van de geldende wet- en regelgeving, halen voordeel uit voor personeel geldende subsidieregelingen en gebruiken data uit de salarisadministratie om de bedrijfsvoering te optimaliseren.

Op een zeker moment is SOM in mijn hoofd als salarisadministratieve dienstverlener ontstaan. Bij de daadwerkelijke realisatie van SOM is het uitgangspunt geweest om hetzelfde vak te continueren maar dan onder de noemer “eigen bedrijf”. De aandachtige lezer kan hieruit aflezen dat er in het carrièrepad niets veranderd is en om de waarheid te zeggen is dat ook zo. Toch is er één groot verschil met het verleden; met SOM willen wij de “luxe” zoals die voor grote bedrijven geldt ook brengen naar het MKB. Salarisadministratie op hoog niveau waarbinnen we pro-actief richting de MKB-markt opereren. SOM brengt u dus niet alleen een correcte salarisverwerking, dat kan uw boekhouder net zo goed, nee, wij zorgen dat we de branche waarbinnen onze klanten opereren goed kennen. Dit betekent onder meer dat wij actief de CAO volgen en ook weten welke specifieke kennis voor uw branche nodig is. Zijn we hiermee dan onderscheidend ten opzichte van uw accountant, boekhouder of administratiekantoor? Wij vinden eigenlijk nog van niet; onze werkelijk toegevoegde waarde zit verborgen in onze naam. SOM staat voor “Salaris Onder Meer”. Juist met die laatste twee woorden onderscheiden wij ons van de traditionele verwerkers van salaris.

Onder Meer staat voor:

 • Digitaal personeelsdossier;

 • Uren, verlof- en verzuimregistratie

 • Advies op gebied van personeels- en salarisadministratie

 • Verschillende serviceniveaus voor de salarisverwerking, van schoenendoos tot online invoeren van salarismutaties

 • Verzuimmanagement / Ondersteuning bij ziekte van een medewerker;

 • Arbodienstverlening via één van onze partners;

 • Arbeidsrechtelijke vraagstukken

 • Pensioenadvies

 • HR-automatisering

 • Managementadvies

 • Informatiebrieven;

Kortom te veel om op te noemen. De ultieme vraag hierbij is: “en wat kost dat dan?”

SOM hanteert een transparant prijsmodel waarbij we aan onze klant een tarief per medewerker per maand vragen. Dit tarief wordt opgebouwd uit bouwstenen die ons serviceniveau aan onze individuele klant bepalen.

Wij zijn ervan overtuigd dat u met (Salaris Onder) Meer voor minder krijgt.

#Salarisadministratie #salarisadministratiescan #MKB

Featured Posts
Recent Posts