Salarisadministratie en technologie

Het is verbazingwekkend hoeveel ondernemers een knap staaltje technologie zoals de nieuwe Samsung Galaxy s6 de gewoonste zaak vinden, maar verbijsterd zijn over de mogelijkheden van de technologie in de salarisadministratie. Menig ondernemer blijkt onder de indruk van bepaalde features, die bepaald niet nieuw zijn te noemen anno 2015. Dit onderstreept het gebrek aan kennis over de mogelijkheden van technologie in de salarisadministratie, en ditto het mislopen van kansen om administratieve lasten te verminderen bij personeelszaken en management.

Laatst waren wij op bezoek bij een app-ontwikkelaar voor een oriënterend gesprek, waar wij op verzoek enigszins terughoudend de bijbehorende app van onze software lieten zien. Bij het tonen van het hoofdmenu verscheen er een veelzeggende glimlach op zijn gezicht, die vertelde dat hij binnen een seconde ruimte voor verbetering zag. Deze glimlach veranderde echter in een expressie van verbazing naarmate wij de mogelijkheden van de app toonde. ‘Ik wist niet dat er al zoveel mogelijk was’.

Als de hedendaagse software een deel van het werk van de salarisadministrateur overneemt en deze ontwikkeling zich doorzet, welke taken staan er dan in de functieomschrijving van een salarisadministrateur en wat biedt de toekomst hen?

Technologie stelt bedrijven in staat om bedrijfsprocessen te optimaliseren en te integreren, zo ook voor de salarisadministratie. Niet elke branche ontwikkelt zich op hetzelfde tempo, maar een ding is zeker: elk bedrijf moet ietsmet automatisering[i]. Vaak wordt deze informatie gevolgd door de vraag: ‘Welke gevolgen heeft dit voor de mensen die actief zijn in deze branche?’

In het kader van ons vakgebied: ‘Als de hedendaagse software een deel van het werk van de salarisadministrateur overneemt en deze ontwikkeling zich doorzet, welke taken staan er dan in de functieomschrijving van een salarisadministrateur en wat biedt de toekomst hen?’ De ontwikkelingen in de technologie hebben niet ten doel om mensen te vervangen, het heeft ten doel mensen in staat te stellen om zich te onderscheiden door zich bezig te houden met de taken die er echt toedoen.

Nimmer is de expertise van een salarisadministrateur zo belangrijk geweest als nu, omdat zij de verantwoordelijkheid hebben om input, throughput en de output te controleren te controleren terwijl velen ten onrechte aannemen dat de software foutloze resultaten levert.

Waar de technologie het rekenwerk op zich neemt en de administratie versimpelt, kan de ondernemer en diens salarisadministrateur zich focussen op het toepassen van de data en op het geven van advies op gebied van de wet- en regelgeving. Hier ligt ons inziens dan ook de toegevoegde waarde van de salarisadministrateur, of beter de salarisadviseur - het voorzien van informatie en het geven van advies over de toepassing en het maken van de koppeling met personeelszaken. Dit betekent echter niet dat een salarisadministrateur zich niet meer bezig houdt met hetgeen waarvoor hij is opgeleid, in tegendeel! Salarisadministrateurs hebben de verantwoordelijkheid om het proces te faciliteren en de input, throughput en vooral de output te controleren. Het is daarom ook belangrijk om inzicht te vergaren in de werkwijze van uw salarisadministrateur, het valt aan te raden om een derde partij te betrekken om de salarisadministratie te controleren op fouten en te analyseren om na te gaan waar ruimte voor verbetering ligt. Dit voorkomt onnodige boetes en andere kosten, teveel betaalde premies en onbenutte kansen.

[i] http://resources.ngahr.com/moving-payroll-next-level, geraadpleegd op 11-05-2015.

#salarisadministratie #salarisadministratiescan #software #eHRM #technologie

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square