Vakantiegeld 2.0

Als werkgever loop je periodiek aan tegen momenten dat er een groot beroep wordt gedaan op de liquiditeit. De maand mei, bij sommige werkgevers de maand juni, is zo’n voorbeeld hiervan; het vakantiegeld wordt weer betaald. Een eenvoudig sommetje leert dat in twee maanden tijd, eenmaal tijdens de uitbetaling van het netto vakantiegeld en eenmaal tijdens de betaling van de loonheffingen, 96 procent van de bruto loonsom per maand extra betaald wordt. Voor veel bedrijven is onder het huidige economische gesternte deze hap uit de liquiditeit moeilijk te verteren.

In het traditionele denken over de loonadministratie is de betaling van het vakantiegeld in mei of juni iets wat “gewoon” moet gebeuren. Deze gedachte draagt uiteraard bij tot een goede salarisadministratie maar draagt niet bij tot een effectievere bedrijfsvoering en levert geen toegevoegde waarde aan de onderneming die dit betreft.

Bij SOM zijn we gewend breder te denken; we kijken niet alleen naar een 100% uitvoering van de salarisadministratie! Nee, we kijken verder; salarisadministratie als onderdeel van de gehele bedrijfsvoering. Een periodieke afrekening van het vakantiegeld kan administratief ook anders aangevlogen worden. Ondernemingen kunnen bijvoorbeeld het vakantiegeld maandelijks afrekenen. Dit betekent dat de liquiditeit maandelijks zwaarder belast wordt maar dat het beroep op de bankrekening van de onderneming ook afgevlakt wordt met maandelijks gelijkwaardige betalingen. De pieken in het belasten van de bankrekening wordt hiermee voorkomen. Daarnaast kan de werknemer zelf aangeven of het netto vakantiegeld ook maandelijks op diens rekening kan worden gestort of dat het netto vakantiegeld per maand gereserveerd wordt om op X-moment uitbetaald te worden.

Is bovenstaande een verrassend inzicht, geven wij u hiermee een totaal andere kijk op de salarisadministratie, wij denken het niet. Toch zien we in de praktijk dat ondernemingen geen gebruik maken van de mogelijkheden en de bijdrage aan de onderneming die ook de loonadministratie kan bieden. Ook in de loonkostensfeer worden besparingen vaak niet gehaald omdat er vanuit de loonadministratie niet aan geappelleerd wordt.

Wat SOM een potentiële klant biedt is niet alleen een meer dan correcte uitvoering van de loonadministratie; wij willen toegevoegde waarde leveren, meedenken bij uw bedrijfsvoering en dit alles natuurlijk wel vanuit het loonadministratief perspectief. Ons startpunt, het eerste contact met de onderneming, is dan ook altijd het voeren van een leuk en goed gesprek.

#salarisadministratie #salarisadministratiescan #vakantiegeld

Featured Posts
Recent Posts