WWZ en salarisadministratie in kleinbedrijf

De nieuwe wet werk en zekerheid is grofweg een jaar geleden aangekondigd. Deze wet, die doelt op meer zekerheid voor de werknemers, is deels ingegaan op 1 januari 2015 en gaat volledig in op 1 juli. Vele ondernemers in het kleinbedrijf ervaren moeite om de continue veranderende wet- en regelgeving bij te houden en te bedenken welke gevolgen dit heeft voor de bedrijfsvoering, dit zijn typisch de ondernemers die tevens geen personeel in dienst hebben in wiens takenpakket deze taken vermeld staan. De partij die de salarisadministratie uitvoert voor dergelijke ondernemers kan vanwege deze reden van toegevoegde waarde zijn, zij hebben namelijk de benodigde gegevens tot de beschikking en zijn up-to-date over de wet- en regelgeving.

Het deel van de wet werk en zekerheid regelgeving die ingegaan is op 1 januari van deze jaargang heeft grotendeels betrekking op de inhoud en op het aangaan en het verlengen of beëindigen van contracten – het concurrentiebeding, de proeftijd en het aanzegtermijn. Het is ons inziens dat de salarisadministratie van toegevoegde waarde kan zijn door te informeren en adviseren over de wet- en regelgeving en diens toepassing daarvan. Dit willen wij graag bewijzen door u bij dezen te informeren over de veranderingen en door aan te geven hoe de salarisadministratie kan helpen bij de regelgeving.

Een van de wijzigingen betreffen de opname van een concurrentiebeding in een tijdelijk contract. De inhoud van een contract is uiteraard belangrijke informatie voor een salarisadministrateur, het is dan veelvoorkomend dat salarisadministratiekantoren de service bieden om contract op te stellen. Het is sinds 1 januari van deze jaargang niet meer toegestaan om een concurrentiebeding op te nemen in een tijdelijk contract, tenzij het beding noodzakelijk is vanwege bedrijfs- of dienstbelangen. In het laatste geval speelt de motivatie betreft het beding een belangrijke rol, een jurist of specialist op gebied van arbeidsvoorwaarden kan in dergelijke gevallen van toegevoegde waarde zijn.

Ook kan de salarisadministrateur een waarde toevoegende rol op zich nemen door proactief te informeren en adviseren over de nieuwe regelgeving betreft de proeftijd en het aanzegtermijn. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om een proeftijd in te stellen bij een contract van zes maanden, wel mag de werkgever een contract geven van twee of drie maanden. Het is in het laatste geval wel van belang om rekening te houden met de ketenregeling. Een salarisadministrateur heeft altijd aandacht voor de looptijd van een contract, zodoende weet hij/zij tot wanneer de betreffende werknemer salaris geniet. Het is dan ook weinig moeite om de klant tijdig te attenderen op de aanzegtermijn, welke inhoud dat de werkgever mededeelt of het contract wel of niet verlengd wordt. Het overschrijven van de aanzegtermijn heeft een schadevergoeding naar rato tot gevolg.

Op de eerste dag van de komende maand treedt de nieuwe regelgeving wet werk en zekerheid volledig in. De ketenregeling wijzigt bijvoorbeeld, het is van toegevoegde waarde om niet alleen informatie maar ook advies te ontvangen over deze regeling. De looptijd van de eerste drie contracten zijn immers van belang in het kader van de maximale opgetelde looptijd van twee jaar, wat voorheen drie jaar was. De salarisadministrateur kan tevens de klant attenderen om de betreffende werknemer binnen te dagen te attenderen op de bedenktijd van twee weken, indien dit niet gebeurd wordt de bedenktijd verlengd met één week.

Ook verandert het ontslagrecht, deze verloopt vanaf begin volgende maand via een vaste route, namelijk via het UWV in geval van een bedrijfseconomische reden of arbeidsongeschiktheid en via de kantonrechter bij een andere reden. Bij een ontslag vanwege disfunctioneren speelt dossieropbouw een cruciale rol, door de dossiers van de medewerkers te digitaliseren kan de salarisadministrateur bijhouden of de dossieropbouw bij gebreken is of voldoende is. Tevens is een salarisadministrateur in staat om te berekenen hoeveel de transitievergoeding bedraagt bij het ontslaan van een werknemer, namelijk 1/3 maandsalaris per dienstjaar indien minder dan tien jaar in dienst en 1/2 maandsalaris per dienstjaar bij meer dan tien jaar in dienst met een maximum van €75.000,-.

SOM, Salaris Onder Meer, gelooft dat de salarisadministratie van toegevoegde waarde is door, onder andere, te informeren en adviseren over de wet- en regelgeving en de toepassing op de bedrijfsvoering. Het is enerzijds belangrijk dat de salarisadministrateur op de hoogte is van de bedrijfsvoering van een onderneming en anderzijds belangrijk dat de ondernemer op de hoogte is van de wet- en regelgeving, een goede koppeling tussen beiden is ons inziens dus heel belangrijk.

#wwz #wet #werk #zekerheid #salarisadministratie #salarisadministratiescan

Featured Posts
Recent Posts