7-8-8: De hinkstapsprong van het bedrijfsleven

Per 1-7-15 verandert de 3-3-3 in 3-2-6 en hinkelt het bedrijfsleven vervolgens 7-8-8. Deze reeksen lijken wel ingewikkelde hinkstapsprongen van kinderen op kinderspeelplaats, maar staan voor nieuwe en oude regelingen en de daaruit volgende aanpassing van het bedrijfsleven. Wat hebben deze getallen met elkaar in gemeen?

Op 1 juli 2015 treedt de wet werk en zekerheid regelgeving volledig in, aan de basis van deze veranderingen staat de ketenregeling van 3-3-3 naar 3-2-6. Waar staan deze getallen voor? Het eerste geval verwijst naar het aantal arbeidscontracten, het tweede getal naar de maximale termijn en het derde en laatste getal naar de tussenpoos die deze keten doorbreekt. Aan het einde van deze keten mag de werkgever geen tijdelijk contract aan bieden, met andere woorden – hij moet een arbeidscontract van onbepaalde tijd aanbieden. Werkgever mogen vanaf 1 juli dus 3 arbeidscontracten geven met een maximale termijn van 2 jaar, deze keten wordt doorbroken bij een tussenpoos van 6 maanden. Waarom is deze regelgeving geïntroduceerd en welke gevolgen heeft dit voor het bedrijfsleven?

Het achterliggende idee van de WWZ regelgeving en, in het specifiek, het verkorten van de maximale termijn van 36 naar 24 maanden is dat een werknemer sneller een arbeidscontract voor onbepaalde tijd wordt aangeboden. De verkorting van de maximale termijn heeft tot gevolg dat de werkgever eerder een keuze moet maken: de arbeidsovereenkomst niet verlengen of een vast arbeidscontract geven. De veranderde regelgeving betreffende het concurrentiebeding, proeftijdbeding en transitievergoeding staat ook in teken van dit achterliggende idee. Het is immers niet meer mogelijk om een proeftijd op te nemen in een contract van 6 maanden of korter, zodoende hoopt men de werknemer meer zekerheid te geven. Ook is het niet meer toegestaan een concurrentiebeding zonder motivering bedrijfsbelangen op te nemen in een tijdelijk contract, zodoende heeft de werknemer meer kansen op een nieuwe baan bij het ontbreken van een verlening. En is de werkgever een transitievergoeding verplicht na het beëindigen van een dienstverband van 24 maanden of langer. Hoewel de goede intenties van deze nieuwe regelgeving zichtbaar zijn, hinkelt het bedrijfsleven simpelweg nabij de nadelige gevolgen.

Het bedrijfsleven hinkelt nabij de nadelige gevolgen van de wwz regelgeving met de cijferreeks 7-8-8, deze cijfers slaan louter op de duur van de arbeidscontracten. Een werkgever hinkelt voorbij de opgelegde beperkingen betreffende de proeftijd door een contract van 7 maanden aan te bieden, dit is ook mogelijk bij een arbeidscontract van 6 maanden en één dag maar het bedrijfsleven houdt er eenmaal van om op afgeronde getallen te hinkelen. De som van 7-8-8 is 23 maanden, dit is de maximale contractduur die de werkgever kan hanteren indien hij geen transitievergoeding wilt betalen maar wel de beslissing om een vast contract aan te bieden zo lang mogelijk uit te stellen. Niet elke werkgever zal de 7-8-8 keten hanteren, maar een slimme werkgever hinkelt in de som 23 maanden of minder.

De overheid bepaalt de getallen maar het bedrijfsleven het patroon wat men hinkelt. Zodoende ontstaat er altijd verschil tussen het gewenste en werkelijke resultaat. Hoe groot het verschil is, dat weten wij over 24 maanden. Of, voor degene die opgelet heeft, over 23 maanden.

#wwz #788 #salarisadministratie #salarisadministratiescan

Featured Posts
Recent Posts