Regeren is letterlijk vooruitzien

Met stijgende verbazing heb ik de afgelopen weken het rumoer rond de plannen van het kabinet voor opnieuw een herziening/revisie van het Belastingstelsel bekeken. Hoewel een stelselherziening over veel meer gaat dan alleen maar Loonbelasting, is het in ons vak van belang om het denken en de plannen hieromtrent te volgen. Wat nu in het vat zit verzuurt immers niet en later krijgen we er toch vakinhoudelijk mee te maken.

Richt ik me specifiek op de loonbelasting en de premies volksverzekeringen, in de vakmond loonheffing genoemd, dan zien we toch een aantal zaken die aangepakt moeten worden want veel van wat er gebeurt is lastig te doorgronden, ook voor een salarisprofessional. Het kweken van begrip en kennis van bijvoorbeeld de loonstrook is er zo eentje. Regelmatig wordt mij de vraag gesteld om uitleg te geven over de salarisstrook; uitleg aan de medewerker wel te verstaan. Uitleg is na een aantal goede jaren weer een stuk lastiger geworden omdat er weer aanpassingen bestaan voor wat betreft de inhouding van loonheffing, waarover in mijn volgende blog meer.

Maar voor nu………binnen de salarisadministratie bestaan 2 soorten salarisstroken; de werknemer- en de werkgeversstrook. De werkgeversstrook vertegenwoordigt een wereld waarvan de gemiddelde medewerker zich niet bewust is. Stel dat iemand een bruto maandsalaris verdient van € 2.000,00; voor diegene is dat het bedrag dat de werkgever “kwijt” is aan hem of haar. We doen net even of we deze werkgeverstrook voor ons hebben. De kosten voor de werkgever zijn:

In deze opsomming heb ik een aantal kosten voor de werkgever buiten beschouwing gelaten. U kunt hierbij denken aan: netto reiskosten, bruto bonus, werkgeversdeel in de pensioenverzekering, kosten i.v.m. ziekte, ect.

Waarom nu de overstap in dit blog van het niet doorgaan van de stelselherziening naar een werkgeversstrook. Mijn intentie is om de lezer in verwarring achter te laten, wat is nou die wereld van de salarisadministratie en waar hebben we mee te maken. Factoren als het doorschuiven van een stelselherziening maken de transparantie niet groter, de salarisadministratie is een hindernisloopbaan waarbij de hordes net laag genoeg zijn om het rondje goed te kunnen lopen. Wij van SOM kunnen voor u het rondje lopen!

#salarisadministratie #salarisadministratiescan #regeren

Featured Posts
Recent Posts