Smartphones op de werkvloer – een zegen of een vloek?

Internet (op de smartphone) was deze week tweemaal het onderwerp van discussie, waarbij werkend Nederland en toekomstig Nederland als taalkundig onderwerp fungeerde. Dit maakt deel van de overkoepelende discussie van het begin van de 21ste eeuw, de wisselwerking tussen mens en technologie.

Smartphones, zegen of vloek? Deze vraag is aanleiding van menig wetenschappelijk onderzoek. De vindingen van één van deze onderzoeken werden deze week in een nieuwsbericht gepubliceerd. Maar liefs 44% van de werknemers gebruikt de smartphone minstens elk uur voor privédoeleinden en dit leidt bij één van de drie collega’s tot grote frustraties. Maar het is voornamelijk de werkgever die recht heeft om gefrustreerd te zijn, het gebruik van de smartphone heeft voor 41% van werkend Nederland een nadelig effect. Dit nieuwsbericht staat op ironische wijze haaks op een ander nieuwsbericht, waar het onderwerp niet werkend Nederland maar toekomstig Nederland is. Hierin werd geschreven dat de politiek van mening is dat een snelle en betrouwbare internetverbinding met Wi-Fi in het hele schoolgebouw een randvoorwaarde is voor modern en toekomstbestendig onderwijs. Volgens de Nationale Denktank zijn de mogelijkheden om slimmer te leren de afgelopen jaren drastisch toegenomen, onder meer door ICT. De technologie lijkt dus hoe dan ook een steeds belangrijkere plek in onze maatschappij in te nemen.

Wat moeten we dan met het nieuwsbericht dat de smartphone een vloek vormt voor werkend Nederland? Wellicht is de welbekende uitspraak van Johan Cruijff, ‘elk nadeel heeft zijn voordeel’ is van toepassing op deze kwestie. Het is immers ook zo dat werknemers steeds vaker werk gerelateerde activiteiten in eigen tijd ondernemen vanwege de smartphone. De smartphone zorgt ervoor dat de werknemer in eigen tijd mail kan ontvangen en versturen zodat bijvoorbeeld de reactietijd op klanten wordt verminderd, zodat collega’s die flexibele werktijden hanteren antwoord ontvangen op de nodige vragen en zodat de werknemer op de hoogte blijft van vakgerelateerd nieuws en van vakgerelateerde ontwikkelingen. Dan hebben we het nog niets eens over de voordelen die een Smartphone kan hebben op kennisdeling, het delen van agenda’s, het maken en behouden van contact met klanten en het verwerken van mutaties in HR.

Dergelijke onderwerpen als deze vormen meestal een brug naar de discussie ‘de scheiding tussen werk en privé’, de technologische ontwikkelingen lijkt deze scheiding in tijd en ruimte in ieder geval te vervagen. Doet de gebruiker, in dit geval de werknemer, er goed aan om deze ontwikkeling toe te staan? De werknemer is vaak knecht van twee meesters, zijn werkgever en zijn partner, en dat resulteert in sommige gevallen in een gevoel van schuld. De werknemer kan zich schuldig voelen tegenover zijn werkgever als hij onder werktijd zijn smartphone gebruikt voor privédoeleinden, en tegenover zijn partner of kinderen als hij in eigen uren de smartphone gebruikt om nog even ‘dit en dat’ te doen. Het lijkt er dan ook op alsof de werknemer ook nog eens knecht is van de smartphone.

Het antwoord op de vraag of de smartphone een zegen of een vloek vormt is eigenlijk dus grotendeels afhankelijk van jou, en de afspraken die jij maakt met jezelf, je werkgever, of juist je werknemers, en je partner. De mens moet een bewuste keuze maken of hij een knecht of een meester wil zijn van de smartphone. De technologie zal meer en meer een stempel drukken op onze maatschappij, zeker nu kinderen ermee groot gebracht worden. Het maakt het mogelijk om zowel efficiënter en effectiever te werk te gaan, als om tijd te verspillen aan zaken die op dat moment geen prioriteit vormen. De keuze is simpelweg aan jou.

In de salarisadministratie spelen de technologische ontwikkelingen in ieder geval een positieve rol. Het gebruik van de smartphone betrekt de werknemer bij de processen van de salarisadministratie en vergroot de zelfredzaamheid. De werknemer kan via een app loonstroken bekijken, zijn uren registreren, verlof aanvragen en aanmelden voor ziekte. Daarnaast zijn vele gegevens direct beschikbaar, waardoor de werknemer niet meer hoeft aan te kloppen bij zijn leidinggevende. Dit biedt de mogelijkheid om de contactmomenten tussen medewerker en leidinggevende beter te benutten door te praten over de zaken die er echt toe doen.

#smartphone #werk #salarisadministratie #salarisadministratiescan

Featured Posts
Recent Posts