2016 – Het cadeautjes-jaar van Rutte-II

en volledige regeringsperiode, of te wel de zittingsperiode van het kabinet of legislatuur, telt vier jaren. De eerste twee jaren worden gekenmerkt door bezuinigingen, het daaropvolgende jaar door de intrede van wetten en het laatste jaar noemen wij het cadeautjes jaar. Dit jaar is het derde jaar van Kabinet-Rutte II, het jaar van de wetswijzigingen. Welke wetswijzingen hebben er plaats gevonden en wat beloofd dit voor ons voor het laatste cadeautjes jaar?!

Het hoogtepunt van de afgelopen Prinsjesdag was ongetwijfeld de lastenverlichting in 2016, het jaar van de cadeautjes. Maar liefs €5 miljard aan lastenverlichting, dat moet worden gerealiseerd door de verhoging van de arbeidskorting. Dit moet kansen bieden voor kleine ondernemers, het (toekomstig) personeel houdt immers netto meer over. Ook blijft de overheid innovatie en startups stimuleren door de fiscale regelingen Research en Development Aftrek (RDA) en Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) samen te voegen, met als doel de aanvraagprocedure te vereenvoudigen. Daarnaast is er ook sprake van een inkomensafhankelijke combinatiekorting, een verhoging van de kinderopvangtoeslag, en een verlaging van de tarieven in de tweede en derde belastingschrijf. Deze wetwijzigingen zijn voor de bevolking, lees: werkend Nederland, als een cadeautje onder de kerstboom.

Nieuwe wetten, nieuwe kansen? Enkele van deze wetwijzingen hebben consequenties voor de cao’s, en leveren dus veranderingen op voor de salarisadministratie. Of salarisadministrateurs dit beschouwen als een arbeidsintensieve periode of als een kans is afhankelijk van het oog van de beschouwer. Er zijn vele salarisadministrateurs die houden van de status quo, zolang er niets veranderd is er ook geen sprake van meer werk. Het is daarom in zekere zin een kans voor de werkgever, de klant, om na te gaan of de dienstverlener de dienst verleend die hij of zij verdiend. Wordt de werkgever geïnformeerd of de veranderingen en geadviseerd over de mogelijke consequenties op zijn of haar onderneming?

Wij van SOM, Salaris Onder Meer, zien kansen in verandering. De kans om werkgever te tonen dat wij ons vakgebied onder knie hebben, door de wijzingen door te voeren in de administratie maar ook door werkgevers proactief te informeren en adviseren over de wijzigingen en diens toepassing op de onderneming en marktomgeving. Wilt u controleren of uw dienstverlener de wijzigingen goed heeft toegepast, vraag dan een vrijblijvende salarisadministratiescan aan!


Featured Posts
Recent Posts