De ideale fulltime werkweek, voor wie eigenlijk?

Nooit eerder werkten zoveel mensen in Nederland in deeltijd. Dit betekent dat mensen, ten opzichte van hun voorouders, over de luxe beschikken om een keuze te maken over het aantal dagen en uren dat zij per week werken. Ondanks dit gegeven beraadt de PvdA zich over de ideale werkweek, minder maar langere dager om extra vrije tijd te creëren. Wij vragen ons af voor wie een dergelijke werkweek ideaal is. De werkgevers, de werknemers of de politiek?

De PvdA stelt voor het aantal standaard werkdagen te reduceren naar vier. De vrijgemaakte extra vrije dag moet besteed worden aan andere belangrijke zaken. Dit betekent dat de 38- of 40-urige werkweek gereduceerd wordt naar een 36-urige werkweek, verdeeld over vier dagen. Een concreet voorstel hoe de op cao-niveau bestaande harde afspraken over het aantal werkuren per week wilt wijzigen ontbreekt echter. Het argument voor dit voorstel luidt dat met name moeders meer tijd moeten krijgen voor de verantwoordelijkheden van het ouderschap. Eén op de drie vrouwen gaan minder werken na het krijgen van kinderen. Dit geldt slechts voor één op de twintig mannen. Een onderzoek van rijksuniversiteit Groningen uit 2011 stelt echter juist dat de maatschappij van mannen verwacht dat zij vijf werkdagen beschikbaar zijn, terwijl men bij vrouwen ervan uit gaat dat zij parttime werken. Wellicht zou een 36-urige werkweek van vier maal negen juist voor mannen de gelegenheid bieden om meer tijd te besteden aan hun ouderlijke rol.

Wat zijn de overige politieke beweegredenen? Zes jaar geleden werd hetzelfde voorstel ingediend. Destijds, aan het begin van de crisis, onder het voornaamste argument om meer banen te creëren. In zekere zin is een parellel te trekken met de VUT-regeling in de jaren ’80, gericht op vroegtijdige uitdiensttreding (VUT) om jongeren meer kans te geven op een baan. De ‘tijdelijke’ regeling mislukte faliekant maar kent vervolgens een nasleep van tientallen jaren omdat mensen van mening zijn er recht op te hebben. Het invoeren van een dergelijke regeling blijkt dus gemakkelijker dan het intrekken. Het invoeren van de vierdaagse werkweek doet ons ook denken aan de invoering van de vrije zaterdag in 1960, dit leidde naar een grotere vraag naar arbeidskrachten, een hogere consumptie en een toename van recreatie-activiteiten. Een belangrijk punt is echter dat de vraag naar arbeidskrachten destijds al groot was, het creeëren van arbeidsplaatsen speelde ook amper een rol in de beslissing om de vrije zaterdag in te voeren. Een grotere vraag naar arbeidskrachten en hogere consumptie spelen ongetwijfeld een rol van betekenis op de op de politieke agenda, tezamen met een verminderde CO2 uitstoot vanwege een gereduceerd aantal dagen. Maar wat zijn de voordelen voor de werknemers en met name de werkgevers?

Een sprekend nadeel zijn de additionele kosten voor de werkgever, welke gereduceerd kunnen worden met belastingmaatregelen door mensen netto meer te laten overhouden en werkgevers minder kosten te laten betalen. Daarnaast gelden er op enkele voordelen voor zowel de werkgevers als werknemers: onderzoek wijst uit dat een reductie in werkuren leidt naar en gereduceerde kans op ongelukkenen minder stress en dus een meer gezond en gelukkig leven.

Het is werkgevers voornamelijk te doen om de productiviteit, niet de aanwezigheid van de werknemers maar het resultaat geldt. Welke hoeveelheid dagen en uren leidt naar grootste effectiviteit en efficiëntie bij werknemers? Diverse onderzoeken wijzen uit dat de productiviteit van werknemers met 50% daalt na het werken van meer dan 45 uur, juist een kortere weekweek, bestaande uit 30 of 32 uren, leidt naar hogere productiviteit. In Zweden wordt geëxperimenteerd met een 30-urige werkweek in de zorgsector, vijf dagen maal zes uur. Dit naar aanleiding van het succes van Toyota Services in Zweden. De franchise van het bekende autobedrijf beweert dat 6-urige werkdagen geleidt heeft naar hogere winsten en gelukkigere werknemers. Het experiment van de Zweedse overheid is nog niet ten einde, maar de voorlopige resultaten wijzen erop dat een kortere werkweek leidt tot minder vermoeidheid en hogere efficiëntie bij de werknemers. Dit leidt in ieder geval naar de vraag of een kortere werkweek gerealiseerd moet worden door 36 uur in vier dagen te proppen, of dat men kortere dagen moet werken.

De arbeidstijdenwet dicteert dat een werknemer gemiddeld 55 uur per week in een periode van vier weken mág werken, dit kan afwijken in een collectieve regeling naar 60 uur per week. Het is de vraag of een 60-urige werkweek de productiviteit en de kwaliteit van het product of dienst ten goede komt. Het is verplicht de verschillende werktijden in roosters vast te leggen, de inspectie SZW controleert bij een bezoek mogelijk de loonadministratie en naleving van de arbeidstijdenwet op deugdelijkheid. Tijdsregistratie en urenverantwoording wordt daarom voor vele organisaties steeds belangrijker. De vraag naar automatisering neemt vanwege de flexibilisering van de arbeid en de noodzaak van een betere bewaking van de arbeidsduur en arbeidskosten toe. De digitalisering van de administratie en het leggen van de verantwoordelijkheid van mutaties bij de bron door middel van Employee Self Service (ESS) speelt hierin een belangrijke rol.

#salarisadministratie #salarisadministratiescan #WERKWEEK #FULLTIME

Featured Posts
Recent Posts