Sjoemeladministratie, fraude of oprechte fouten?

Het onderwerp fraude heeft de media wederom volledig in haar grip. Dit jaar vanwege de softwarefraude van Volkswagen, de benaming ‘sjoemelsoftware’ is zelfs uitgeroepen tot het woord van het jaar. Ook in onze wereld, die van de financiële administratie, ligt fraude zeer gevoelig. Financiële administrateurs worden steeds meer afhankelijk van software, 'sjoemelsoftware' is een gevaar waar we tot nu toe weinig rekening mee gehouden hebben. Maar wat als een onderneming onterecht wordt beschuldigd van fraude, terwijl er eigenlijk sprake is onwetendheid of oprechte fouten?

Volkswagen heeft fraude gepleegd, er is geen sprake van een oprechte fout. De software ‘herkent’ wanneer er sprake is van een test op de rollerbank, namelijk door de gezamenlijke voorval van draaiende wielen maar een stilstaande auto, geen gebruik van het stuur en beperkte GPS bereik. Ook in de salarisadministratie valt er te sjoemelen met de cijfers, zowel vanuit de werkgever als werknemer. Denk hierbij aan fraude met reiskosten, declaraties, incorrecte toepassing werkkostenregeling, of incorrecte afdracht belasting of sociale premies. De fiscus voert ook controles uit, wat als oprechte fouten worden bestraft als fraude? Wie is er verantwoordelijk en wat zijn de sancties?

Volkswagen is als rechtspersoon verantwoordelijk voor fraude, maar er wordt ook onderzoek gepleegd naar de individuele medewerkers. Dít is de vraag die de media bezighoudt, wist CEO Winterkorn van de sjoemelsoftware af? Ook worden er fouten gemaakt in de financiële administratie, zowel de eigenaar van de onderneming als de adviseur (indien daar sprake van is) als medepleger is verantwoordelijk voor onjuistheden of te late betalingen. De sancties zijn veelal, betaalbare, boetes. Maar bij fraude is er sprake van grotere consequenties. De maximale celstraf is vier jaar of een boete van de vijfde categorie (maximaal € 76.000,-).[1] Het opzettelijk ontbreken van een goede boekhouding bij faillissement is bijvoorbeeld strafbaar gesteld.

Hoe voorkom je fouten en fraude? Een goed voorbeeld van fraudepreventie is de scheiding van controle en advies, een accountantsorganisatie mag bijvoorbeeld niet tegelijkertijd controlediensten en andere werkzaamheden verrichten voor een cliënt. Deze maatregel kunt u ook toepassen in uw organisatie, bijvoorbeeld het scheiden van betalen en autoriseren. Daarnaast zijn duidelijke regels, controle en inzicht in uw administratie ook van belang.

De vrijblijvende salarisadministratiescan van SOM is een controle van uw salarisadministratieadministratie! Onze adviseurs controleren uw administratie op de toepassing van premievrijstellingen, -kortingen en subsidies, de afdracht belasting en sociale lasten, uitvoering CAO, naleving van wet- en regelgeving, en de toepassing van de werkkostenregeling.

[1] http://www.verenigingen.nl/wat-te-doen-bij-fraude-wetboek-van-strafrecht-3817884.html

#sjoemelsoftware #Salarisadministratie #Salarisadministratiescan

Featured Posts
Recent Posts