Laat uw nieuwjaarsborrel niet verpesten door de Whk-premies!

De maanden november en december staan zowel in het teken van de afsluiting van het jaar 2015 als in de voorbereiding van het jaar 2016. Zo heeft u waarschijnlijk een brief van de belastingdienst ontvangen, met daarin uw percentage voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. Maar denk niet, alleen omdat er 2016 op staat, dat het allemaal wel na die nieuwsjaarborrel komt! Een bezwaarschift, bijvoorbeeld, moet binnen zes weken na dagtekening van de beschikking bij de Belastingdienst binnen zijn. Het is daarom belangrijk om nú uw beschikking te controleren.

Laten we beginnen bij de basis - de Whk-beschikking, wat is het? Sinds 1 januari 2014 betaalt iedere werkgever drie gedifferentieerde premiedelen voor de financiering van de Werkhervattingskas, de WGA-flex, WGA-vast en ZW-flex. U betaalt premie aan het UWV om u zich te verzekeren tegen het risico van arbeidsongeschiktheid van uw werknemers, maar u kunt er ook voor kiezen eigenrisicodrager voor de WGA-vast en ZW-flex te zijn. Het ERD voor de WGA-flex is pas mogelijk per 1 januari 2017.

De hoogte van de premiepercentages van uw beschikking wordt bepaald op basis van de sector waarin uw onderneming zich bevindt en de grote van uw onderneming. De belastingdienst schaalt bedrijven in op de categorie klein (< €31.900), middelgroot (€ 319.000 – € 3.190.000) en groot (> € 3.190.000). Afhankelijk van de categorie wordt er gekeken naar het gemiddelde van de sector en het individuele arbeidsongeschiktheidsrisico van uw onderneming. Voor de kleine werkgever wordt enkel gekeken naar het gemiddelde van de sector, voor de middelgrote werkgever weegt ook het individuele arbeidsongeschiktheidsrisico gedeeltelijk mee, en voor de grote werkgever wordt enkel gekeken naar het individuele arbeidsongeschiktheidsrisico.

Waarom is het belangrijk om de beschikking te controleren? Bij de belastingdienst en het UWV werken mensen en waar mensen werken worden fouten gemaakt. Zo heeft de Belastingdienst in 2015 een verkeerd premieloon gehanteerd, waardoor er bedrijven te laag of te hoog zijn ingeschaald en ter gevolg te weinig of teveel aan premies afgedragen. Daarnaast komt het regelmatig voor dat bedrijven in de verkeerde sector zijn ingedeeld, waardoor er andere en dus verkeerde premies worden gehanteerd. Ook kunnen kleine administratieve fouten naar grote problemen leiden – een verkeerd loonheffingennummer, een werknemer die al uit dienst is, een werknemer die dubbel ingevoerd is, een werknemer die valt onder de no-risk polis, of een arbeidsbeperking die niet te wijten valt aan de werknemer of werkgever. Als laatste beschikt u nú over de mogelijkheid om te berekenen wat er voor uw onderneming voordeliger is, het UWV of eigenrisicodrager.

De vraag wie moet er naar uw beschikking kijken vinden wij als vakspecialisten minstens zo belangrijk als waar u naar moet kijken. U bent immers verwikkeld in de afronding van het jaar 2015, waardoor de prioriteiten terecht niet bij uw administratie liggen, laat staan die van het jaar 2016. Bovendien moet u zich verdiepen in de materie en stelt de belastingdienst, als u eindelijk contact hebt gekregen met één van de medewerkers, vragen waarop u mogelijk niet antwoord heeft. Adviesbureau SOM biedt u dáárom de Whk-beschikking scan, onze specialisten controleren uw beschikking op de bovengenoemde punten én tekenen een pro forma bezwaar aan indien er kans is op een verandering in uw voordeel!


Featured Posts
Recent Posts