Een ongeluk zit in een klein hoekje

De oer-Hollandse uitdrukking ‘een ongeluk zit in een klein hoekje’ leert ons dat kleine fouten kunnen leiden tot grote ongelukken. Dit geldt ook voor ons vakgebied, salarisadministratie. En hoe groter de tijd tussen het maken van de fout én het ontdekken van de fout, hoe groter de moeite om de fout te corrigeren. Het is dus belangrijk om fouten te voorkomen. Maar hoe, door extra te controleren? Dit vraagstuk doet mij denken aan een andere gezegde, die haar oorsprong vindt in de Engelse taal, “who guards the guardian?”. Wie controleert úw salarisadministrateur?

Op het oog lijkt salarisadministratie wellicht een eenvoudig vak, de loonstrook zoals wij die hedendaags kennen sterkt dat vermoeden. Niets is minder waar. Het verkrijgen en toepassen van kennis over de complexe wetgeving is geen gemakkelijke taak, niet in de minste plaats vanwege de continue veranderende wetgeving. Vanwege de bovengenoemde redenen besteden de meeste ondernemers in het MKB de salarisadministratie uit. Maar waar mensen werken worden fouten gemaakt, wie controleert úw salarisadministrateur?

De fouten die onze specialisten in de praktijk tegen komen zijn grofweg te verdelen in twee categorieën: 1) het onbenut laten van kansen in de wet- en regelgeving en 2) echte fouten. De fouten in de eerste categorie komen nimmer aan het licht, maar de fouten in tweede categorie worden vroeger of later opgemerkt door de belastingdienst. Onze salarisadministratiespecialist Rene van Marle wordt vaak betrokken bij een casus ná het ontdekken van het foutje. Het corrigeren van deze ‘sluimerende’ fouten vereist een zeker niveau van expertise. Immers is de tijd tussen het maken van de fout en het ontdekken van de fout vaak groot, waardoor vele financiële stukken in de desbetreffende periode betrokken worden in de correctie.

Een goed voorbeeld is de correctie die, onder andere, Rene heeft uitgevoerd voor een overheidsinstantie. De fout kwam aan het licht toen één van de medewerkers een foutmelding ontving bij de aangifte inkomstenbelasting. Na onderzoek naar de oorzaak van de foutmelding bleek dat dezelfde fout was gemaakt bij meerdere medewerkers. De tijd tussen het maken van de eerste fout én het ontdekken bleek maar liefs vier jaar! Om de fout te herstellen moest een team van specialisten samengesteld worden, de correctie moest per individu uitgevoerd worden. De desbetreffende fout was het toepassen van de verkeerde tabel bij opname uit de levensloopregeling bij medewerkers die 61 jaar of ouder waren. Kleine fout, grote gevolgen. De werknemer heeft immers jarenlang onterecht arbeidskorting genoten, een naheffing ter gevolg.

Dit brengt mij terug bij de uitspraak ‘who guards the guardian?’. Het uitbesteden van de salarisadministratie gaat gepaard met de verwachting dat de desbetreffende partij beschikt over de expertise om fouten te voorkomen. Maar wie controleert úw salarisadministrateur? SOM heeft op dit probleem een oplossing bedacht, de salarisadministratiescan. Deze scan, uitgevoerd door specialist Rene van Marle, is gericht op de kleinste details in uw administratie. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje.


Featured Posts
Recent Posts