Het derde alternatief: de oplossing voor de wirwar aan begrippen op de loonstrook!

In de week van 25 januari ontvangen de meeste mensen de eerste loonstrook van het jaar. Dan, en enkel dan, is de loonstrook een populair onderwerp in het nieuws. De klachten van 2016 waren tweevoudig, 1) de loonstrook klopt niet, dit geldt voornamelijk voor mensen met een flexibele overeenkomst, en 2) de meeste mensen begrijpen de begrippen op de loonstrook niet. Het laatste valt ten dele te wijten aan de nieuwe fiscale regels, die averechts werken op de trend om de loonstrook te versimpelen. Deze gebeurtenissen maken onderdeel van een gaande tweestrijd. Enerzijds pleit de fiscus voor een loonstrook die meer informatie en inzicht biedt, anderszijds pleit de werknemer voor een begrijpbare loonstrook. Wij hebben de oplossing!

‘En nu in het Nederlands.’. Heb jij weleens deze reactie gekregen op het verhaal over ‘wat jij doet’? Dat kwam waarschijnlijk omdat je gebruik maakte van vakinhoudelijke termen in een gesprek met iemand die geen verstand heeft van jouw vakgebied. Deze vakinhoudelijke termen hebben wel degelijk nut, maar enkel in de communicatie met mensen die zich in hetzelfde vakgebied bevinden. Houdt het simpel, dat is het algemene advies als je praat over je vakgebied met mensen die geen verstand hebben van je vakgebied. Maar hoe pak je dat in massacommunicatie, hoe zorg je dat alle mensen de informatie begrijpen én dat de informatie voldoende inzicht biedt?

Een loonstrook is vorm van communicatie tussen werkgever en werknemer over de beloning van de werknemer. De laatste jaren zijn de loonsbegrippen geuniformiseerd, de in het kader gebruikte termen hetzelfde betekenen voor iedere betrokken partij. Er is echter nog geen sprake van een uniforme loonstrook, elke salarispartij mag een eigen look ‘n feel geven aan een loonstrook. Per 1 januari 2016 gelden er aangescherpte regels betreft het specificeren van de loonsbestanden op de loonstrook, maar dit garandeert niet dat iedereen de loonstrook automatisch begrijpt én dat misverstanden over de loonstrook de wereld uit zijn. De vraag is of men een loonstrook wilt die informatie en inzicht biedt, of simpelweg een loonstrook die men kan begrijpen. Simplificatie is trending. Maar minder is niet per definitie meer, het versimpelen van informatie kan immers ten koste gaan van inzichtgevende details.

In massacommunicatie heeft men te maken met een divers publiek, met variabiliteit aan kennis en behoefte aan informatie. De één wilt een loonstrook die men begrijpt, de ander een loonstrook die inzicht biedt in de beloning voor de werkzaamheden. De oplossing ligt in het derde alternatief, een loonstrook met gelaagde complexiteit. Een loonstrook met twee weergaves, de simpele weergave die Jan en allemaal begrijpt én een detailleerde weergave voor degenen die meer informatie willen.

De simpele weergave moet wél voldoen aan alle wettelijke verplichtingen. Wil jij weten of je loonstrook voldoet aan de recentelijk gewijzigde wetgeving, maak een afspraak voor de vrijblijvende loonstrookscan van SOM! De gedetailleerde weergave wordt afgestemd op de wensen en behoeften van de werkgever en werknemer én de branche. Wil jij je werknemers meer inzicht bieden in de opbouw van de loonstrook, maak een afspraak met specialist Rene van Marle!

#2016 #loonsbegrippen #loonbestanddelen #fiscaal #fiscus #loonstrook #salarisadministratie

Featured Posts
Recent Posts