Belandt niet aan de schandpaal van het SZW!

De jaarwisseling vormt een vast verandermoment voor wetswijzigingen. Die voor financiële dienstverleners een momentje van de waarheid vormen én dus voor ondernemers een kans. De ondernemer heeft namelijk de gelegenheid om na te gaan of jouw dienstverlener op de hoogte is van de wetswijzigingen in het sociale domein! Jij loopt immers de kans om aan de schandpaal van het SZW te komen, als jouw dienstverlener de wetswijzigingen niet goed in praktijk brengt. Wat moet je controleren?

Het minimumloon is op 1 januari met 1.11% gewijzigd, op basis van de gemiddelde prijsstijging en gemiddelde loonontwikkeling. Evenmin zo belangrijk zijn de nieuwe regels voor het minimumloon volgens de Wet Aanpak Schijnconstructie (WAS). Deze wet vormt een inkomstenbescherming door onderbetaling tegen te gaan. Wat verandert er? Alle bedragen op de loonstrook moet duidelijk toegelicht worden, dit maakt de opbouw van de beloning inzichtelijk voor zowel de werknemer als Inspectie SZW. Op het minimumloon mogen namelijk vanaf 1 juli 2016 enkel volgens de wet verplichte of toegestane dragen worden ingehouden. Kortom, belastingen en premies. Dit betekent dat een werkgever geen maaltijdkosten of verzekeringspremies mag inhouden op het minimumloon. Als laatste, om controle te vergemakkelijken, moet het minimumloon giraal overgemaakt worden. Samenvattend, controleer jouw loonstrook óf laat uw loonstrook controleren door een specialist van SOM.

“De inspectie SZW legt immers niet enkel een boete per medewerker of een dwangsom op, maar maakt ook de naam van uw onderneming publiekelijk bekend.”

De gevolgen voor het onderbetalen van werknemers zijn reeds toegelicht in de wetswijziging WAS per 1 juli 2015. De inspectie SZW legt immers niet enkel een boete per medewerker of een dwangsom op, maar maakt ook de naam van uw onderneming publiekelijk bekend. Kortom, niet alleen loopt u het risico op een boete van duizenden euro’s per onderbetaalde medewerker maar u komt als bedrijf ook aan de schandpaal van de SWZ. Wilt voor de zekerheid uw gehele salarisadministratie laten controleren door een specialist, maak een afspraak voor de salarisadministratiescan!

Wat hebben de bovenstaande wijzigingen te maken met het softwarepakket wat jouw administrateur gebruikt? Het is een kans voor de ondernemer om te controleren of de software voldoet aan de eisen van anno 2016. Namelijk niet alle softwarepakketten passen automatisch het minimumloon toe. En meer van belang, zeker niet alle softwarepakketten produceren een overzichtelijke loonstrook met het gewenste informatiegehalte. Over anno 2016 gesproken, het is helemaal ‘not done’ om je salarisstrookje nog op papier of per mail te ontvangen! Wilt jij weten wat de mogelijkheden zijn in de software, maak een vrijblijvende afspraak met eHRM specialist Mark van Tooren? En mocht je je afvragen wie Mark van Tooren is, lees hier zijn interview met RAET.

#2016 #WAS #WetAanpakSchijnconstructieWAS #loonstrook #controle #inspectie #salarisadministratie

Featured Posts
Recent Posts